6-8 Septiembre 2023,  Zaragoza

Comités

XLIV Jornadas de Automática

Comités


Comité de Dirección

Comité Científico 

 Coordinadores de Grupos Temáticos:

Comité Organizador Local

Colaboradores